Reet Karro CV

Reet Karro CV

Haridus

2003–2004     Kirjaliku tõlke magister                           EQF tase 5

Tartu Ülikool (Eesti)

Ainekavas eesti keele peensused keeletoimetajale; Euroopa Liit ja selle institutsioonid; majandus ja õigus; tõlketeooria ja terminitöö; saksa keel: juriidilise, finants-, teadus- ja tehnikatõlke põhimõtted ning tõlkimine inglise keelde ja inglise keelest.

 

1984–1990     Diplom germaani-romaani keeltes ja kirjanduses, filoloogi, inglise keele ja kirjanduse õpetaja ning tõlgi kvalifikatsioon

                                                                                                EQF tase 5

Tartu Ülikool, Tartu (Eesti)

Ainekavas ladina, eesti, inglise, vene ja saksa keel; ajalugu ja maiskonnalugu;  loogika ja filosoofia; keele- ja  kirjandusteadus, leksikoloogia ja stilistika; välis- ja vene kirjandus; inglise keele leksika, foneetika, grammatika ja õpetamise metoodika sh täiskasvanute õpetamise metoodika; psühholoogia ja pedagoogika koos mitme pedagoogilise praktikaga ning meditsiin tagalaõe kutse tasemel, sh anatoomia, füsioloogia, patoloogia, infektsioonikontroll ja farmakoloogia.

 

*************************************************************************************

11.-12.2023          Vaimse tervise esmaabi andja                Maht 11 ak

MTÜ Peaasjad. Peaasi.ee, Tallinn (Eesti)

Ainekavas häbimärgistamise mõju vaimse tervise häirega inimesele, vaimse tervise esmaabi tegevuskava põhisammud, erinevatele vaimse tervise probleemidele viitava käitumise tunnused ja olulised riskifaktorid ning vaimse tervise esmaabi võtted.

 

01.-06.2023         Kogemusnõustaja                              Maht 200 ak

Leoski Tööõigusabi OÜ. Leoski Koolitus, Tartu (Eesti)

Ainekavas nõustamise alused, nõustamiseetika, esmased nõustamisoskused ja tehnikad, baasteadmised ja oskused kriisitöös, baasteadmised ja oskused grupitöös, isikliku taastumiskogemuse analüüs, sissejuhatus kogemusnõustamisse ning täiendõpe „Töö raskete kliendijuhtumitega“. Lisaks kontaktõppele 56 ak praktikat.

 

2021-…           MER-massaaži ehk lihaskoe ja fastsia (sidekirme) süvamassaaži praktiseerija

Body Awareness Institute, Tallinn (Eesti)

Ainekavas anatoomia ja füsioloogia alused, fastsia ehitus, paiknemine, patoloogia ja mõjutamise võimalused, kehapsühhoteraapia, kehatüübid, kehahoid ning oma keha heas dünaamilises vormis hoidmise võtted.

 

2016–2018    BBTRSi ehk biodünaamilise hingamise ja traumavabastuse praktiseerija

Body Awareness Institute, Tallinn (Eesti)

Ainekavas anatooma ja füsioloogia alused, hingamiselundid ning hingamise füsioloogia ja patoloogia; düsfunktsionaalse hingamise võimalikud põhjused ja selle korrigeerimise võimalused; sügava ühendatud hingamise toimemehhanism ja inimese toetamine hingamisprotsessi eri etappidel; trauma mehhanism, toime ja inimese toetamine trauma järel; traumatöö ohukohad ja võimakused; muusika-, heli-, tantsu-, aroomi- ja hingamisteraapia alused; nõustamise, aktiivse kuulamise ja vägivallatu suhtlemise tehnikad; kehapsühhoteraapia, kehatüübid ning oma keha heas dünaamilises vormis hoidmise võtted.

 

2008–2011        Algallika protsessi ja hingamistöö praktiseerija

Binnie A Dansby (Ühendkuningriik)

Ainekavas eostamise, sünnieelse perioodi, sünni ja kõne-eelse perioodi mõju inimese elukäigule ja kujunemisele, pre- ja perinataalne psühholoogia, positiivne psühholoogia, nõustamise, aktiivse kuulamise ja vägivallatu suhtlemise alused; inimese toetamine sügava ühendatud hingamise protsessi eri etappidel ning võrgustikutöö ja supervisiooni alused.

 

2011–2012         Reiki meister-õpetaja

Eesti Reiki Kool, Tallinn (Eesti)

Ainekavas reiki ajalugu, eetika ja filosoofia; sissejuhatus Jaapani ajalukku, kultuuri, religioonilukku ja kirjakunsti; energiameditsiini alused; nii kontaktivaba kui kerge puutega kehatöö alused; psühhohügieen; sisemise rahu hoidmise võtted; reiki õpetamise metoodika ja põhimõtted.

 

Teenistuskäik

2011–…        teraapiate praktiseerija ja koolitaja

Reet Karro FIE, OÜ Juugakoda/OÜ Hõbeselge, Tartu (Eesti)

-nõustamine

-hingamis- ja energiateraapia pakkumine

-enesearengu-, tervise-, reiki- ja hingamiskoolituste korraldamine

-täiskasvanute koolitamine

 

2003– …         tõlkija

Füüsilisest isikust ettevõtja Reet Karro, Tartu

– tarbetekstide, sh veebilehtede, infomaterjalide ja sotsiaalteemaliste artiklite tõlkimine ja toimetamine Euroopa Liidu institutsioonidele ning Euroopa, USA ja Eesti tõlkeagentuuridele;

– PISA testide tõlkimine Haridusministeeriumile ja Innovele 2006-2023

 

2004–2008 vanemtõlkija-terminoloog

Eesti Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu (Eesti)

– õppeasutuse kirjalike tekstide, sh õppematerjalide tõlkimine;

– terminitöö;

– inglise keele õpetamine.

 

1996–2004    kindlustusagent ja müügiesindaja

IF Eesti Kindlustus, Sampo ja Polaris, Tartu (Eesti)

– klientide leidmine, lepingutingimuste selgitamine, elu-, kodu-, vara-, kasko-, liiklus-, reisi- ja vastutuskindlustuslepingute sõlmimine;

– klientide nõustamine ja müügijärgne teenindus.

 

1990–2002    inglise keele õpetaja

Mart Reiniku Gümnaasium, Raatuse Gümnaasium ja Tartu Vabakool, Tartu (Eesti)

– inglise keele õpetamine 3.-12. klassis, suuliste ja kirjalike õppeülesannete koostamine ja  suhtlusolukordade lavastamine;

– kontrolltööde koostamine ja läbiviimine, riigieksamite ettevalmistamine ja oma koolis läbi viia aitamine;

– suhtlemine õpilaste ja lapsevanematega, nõustamine ja informeerimine.